Znaki projektu

Logo - Program pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” oznaczany jest logo:

Logo Śląskie dla rodziny

W miejscach, w których oferowane są ulgi i uprawnienia przez Partnerów  zamieszczone będą:

a)  tabliczki i naklejki z hasłem „Tu realizujemy projekt Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”:

Tu realizujemu projekt Śląskie dla rodziny-Karta Dużej Rodziny

 

b) naklejki informacyjne:

 

Naklejka informacyjna

Szczegółowe informacje na temat oznaczeń projektu opisane zostały w Księdze Znaku.