Raport pn. Karta Dużej Rodziny - jako element polityki rodzinnej państwa

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli na temat Karty Dużej Rodziny - jako elementu polityki rodzinnej państwa. Informacja, obok ogólnej oceny kontrolowanej działalności, zawiera istotne ustalenia w ramach zarówno Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny jak i lokalnych kart dużej rodziny.

Raport NIK-u dostepny jest pod linkiem: https://www.nik.gov.pl/plik/id,10863,vp,13204.pdf