Podstawowe informacje o Programie

Samorząd Województwa Śląskiego, dostrzegając w obliczu niżu demograficznego potrzebę wprowadzania nowych rozwiązań wspierających rodziny, przygotował Program„Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Celem Programy jest wzmocnienie i wsparcie rodzin, zwłaszcza wielodzietnych, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego poprzez:

  • promowanie rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju,
  • zwiększanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
  • zachęcanie rodzin do wspólnego spędzania czasu,
  • promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

oraz

  • wspieranie dostępu rodzin do usług.

Ułatwiając rodzinom dostęp do usług, przygotowano katalog ulg i uprawnień w śląskich instytucjach kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia i transportu publicznego. Szczegółowy wykaz ulg i uprawnień znajduje się w zakładce „Ulgi i uprawnienia”. Będą one udzielane na podstawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (o której stanowi Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny). Aby uzyskać ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Karta wydawana jest bezpłatnie.

Program realizowany jest na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/9/4/2015 z dnia 25 maja 2015 roku (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 1 czerwca 2015 r., poz. 2953).

Projekt pn. „Śląskie dla rodziny - Karta Dużej Rodziny” wpisuje się w rekomendacje przedstawione w Programie Polityki Rodzinnej Prezydenta RP pn. „Dobry Klimat dla Rodziny” oraz stanowi realne odzwierciedlenie zapisów zamieszczonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” oraz Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020.

Szczegółowe informacje zawarte są w dokumencie – Programie "Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny". Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią!

ZałącznikWielkość
programslaskiedlarodziny.pdf726.47 KB