Idea karty dużej rodziny

Karta Dużej Rodziny stanowi jedno z rozwiązań polityki rodzinnej, wykorzystywane przez samorządy terytorialne różnego szczebla, uprawniające rodziny wielodzietne do korzystania z szeregu ulg, zniżek i zwolnień z opłat za korzystanie z wybranych usług i przy zakupie towarów u niektórych sprzedawców (włączonych w realizację programu).

Jej wprowadzenie spełnia istotne cele o charakterze demograficznym, finansowym, ekonomicznym i  społecznym.

Z tytułu posiadania karty jej beneficjenci otrzymują zniżki, ulgi lub zwolnienia z opłat, m.in. podczas korzystania z usług instytucji kultury, sportu i rekreacji czy też usług komunikacyjnych, integracji środowiskowej, zdrowotnych lub innych komercyjnych, a również przy zakupie niektórych towarów.

Najczęściej Karta Dużej Rodziny wpisuje się w realizację szerszych samorządowych programów i strategii rozwoju.