Chcę zostać Partnerem Programu

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców i inne zainteresowane podmioty do przystąpienia do „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” w charakterze Partnera. Udział w Programie wiąże się z nieodpłatnym przyznaniem rodzinom wielodzietnym ulg w dostępie do oferowanych przez Partnera dóbr i usług.

Podmioty, które przystąpią do projektu uzyskują wyjątkową szansę, aby:

  • podkreślić swój wizerunek jako podmiotu otwartego na inicjatywy społeczne i przyjaznego rodzinie, 
  • stać się częścią budowanego na terenie województwa śląskiego systemu wspierania rodzin wielodzietnych, co z pewnością zostanie docenione przez mieszkańców regionu,
  • pozyskać nowych klientów, dzięki zwiększeniu rozpoznawalności.

Partnerzy otrzymają do wykorzystania tabliczkę z hasłem Tu realizujemy projekt „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” oraz inne materiały promocyjne (naklejki oraz ulotki). Ponadto informacja o oferowanych ulgach i przyznanych uprawnieniach umieszczona zostanie na stronie internetowej Programu www.slaskiedlarodziny.pl (w zakładce „Ulgi i uprawienia” oraz „Polecane strony internetowe”).

Instytucje zainteresowane przystąpieniem do Programu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszniowego dostępnego poniżej:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

a następnie o jego przesłanie w wersji elektronicznej na adres kgaluszka@rops-katowice.pl